ELTRAF, a.s.

ELTRAF, a.s. byla založena 25.10.1994. Hlavním cílem bylo zvládnout výrobu kioskových trafostanic VN/NN, pro užití v distribučních rozvodech elektrické energie. Firma rychle získala pozici nejvýznamnějšího, ryze českého dodavatele kompaktních trafostanic. Od roku 2007 má firma ELTRAF, a.s. jediného vlastníka, jímž je společnost AZ Elektrostav, a.s., se sídlem v Nymburce, Bobnické ul. 2020.

V současné době je obor činnosti ELTRAF, a.s. velmi široký, zahrnuje navrhování a výrobu kioskových trafostanic, a to jak kompaktních (s vnější obsluhou, typové označení CTSbb), tak pochozích (s vnitřní obsluhou, typové označení ETSbb). Nejčastěji jsou jejich skelety betonové, ve výrobním programu jsou i kioskové trafostanice s kombinovanými skelety (betonová vana a oceloplechový skelet) a oceloplechové. Trafostanice jsou určeny k použití pro energetické distribuční společnosti i jako odběratelské, tj. i pro investory – odběratele elektrické energie z úrovně VN. Významnou skupinou výrobků ELTRAF, a.s. jsou kontejnery pro vestavbu technologií pro skladování elektrické energie, kogenerační jednotky, bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, telekomunikační a datové sítě. Jsme schopni nejen skelety vyrobit, ale i kompletně vyzbrojit potřebnou elektrickou výzbrojí. ELTRAF, a.s. se věnuje i výrobě rozvaděčových skříní VN (22 kV) a rozváděčů NN (O,4 kV).

Dalšími výrobky jsou oceloplechové, akustické kryty pro transformátory (typové označení KSTu) a různé druhy oceloplechových „drážních“ kiosků, které jsou součástí infrastruktury železničních tratí. ELTRAF, a.s. neustále zvyšuje kvalitu svých výrobků a variabilnost činnosti, dle požadavků svých zákazníků.

Velká pozornost je věnováno tomu, aby naše výrobky byly bezpečné, nejen pro obsluhu, ale i pro veřejnost. Naše trafostanice úspěšně absolvovaly zkratové zkoušky a rozváděčové skříně VN napěťové zkoušky v akreditovaných zkušebnách v Berlíně a v Praze. Společnost se pečlivě věnuje oblasti ochrany osobních údajů.
Baterie kontejnerů pro skladování elektřiny
Baterie kontejnerů pro skladování elektřiny
CTSbb při zkratové zkoušce
CTSbb při zkratové zkoušce
Drážní domek 22 kV při napěťové zkoušce
Drážní domek 22 kV při napěťové zkoušce
Interiér kontejneru pro skladování elektřiny
Interiér kontejneru pro skladování elektřiny
Kompaktní trafostanice CTSbb
Kompaktní trafostanice CTSbb
Pochozí trafostanice ETSbb
Pochozí trafostanice ETSbb
CERTIFIKACE:
Eltraf, a. s. je společnost s certifikovaným systémem managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ISO
ISO
ISO