Výrobce blokových trafostanic vn/nn a technologických kontejnerů

Vážení partneři,
s okamžitou platností prosím o změnu korespondenční adresy veškeré korespondence směrované na ELTRAF, a.s. na:
ELTRAF, a.s.
Bobnická 2020
288 01 Nymburk

sídlo společnosti a dodací adresa zůstávají beze změny.
Základním oborem činnosti firmy je výroba celobetonových, kombinovaných (betonová vana a oceloplechový skelet) a oceloplechových transformoven a spínacích stanic vn a vn/nn pro distribuční energetické společnosti. Podstatná část základní produkce je určena i pro energetická zařízení průmyslových subjektů. Neméně významným segmentem výroby jsou technologické kontejnery a ocelové konstrukce.

trafostanice Schopnost přizpůsobit se konkrétním požadavkům zákazníka přispěla k tomu, že Eltraf, a.s. v současné době vyrábí nejen trafostanice a kontejnery, ale splňuje též očekávání v rozvoji dalších obchodních aktivit, mezi něž patří získání významných zakázek na dodávku technologií pro kogenerační jednotky, bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, drážní stavby, akustické kryty, telekomunikační datové a rozváděčové skříně…atd. Díky odborné zdatnosti a maximálnímu pracovnímu nasazení zaměstnanců pracujících na zařízení vysoké technické úrovně, firma od svého vzniku neustále zvyšuje podíl kvality a variabilnosti dle požadavků svých zákazníků. Od data svého založení 25.10.1994 si ELTRAF, a.s. vytvořil pevné místo na českém trhu výrobců a dodavatelů zařízení pro rozvod elektrické energie. V počtu vyrobených transformoven se ELTRAF, a.s. v současné době řadí mezi největší výrobce v České republice. Firma ELTRAF, a.s. má jediného vlastníka, jímž je společnost AZ Elektrostav, a.s. Nymburk. Společnost se pečlivě věnuje oblasti osobních údajů.

Činnost ELTRAF, a.s.

 • Výroba kompaktních celobetonových, oceloplechových (aluzinkových) a kombinovaných trafostanic
 • Výroba trafostanic s vnitřní obsluhou, zejména pro fotovoltaické a bioplynové elektrárny
 • Výroba technologických kontejnerů pro kogenerační jednotky
 • Vvýroba akustických krytů, drážních skříňí, zámečnické a svářečské práce atd.
 • Tryskání a lakování ocelových konstrukcí a výrobků
 • Projektování elektrických zařízení
 • Revize elektrických zařízení
 • Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozváděčů nízkého napětí
 • Zámečnictví
 • Činnost technických poradců v oblasti energetiky
 • Zprostředkování služeb a obchodu
CERTIFIKACE:
Eltraf, a. s. je společnost s certifikovaným systémem managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ISO
ISO
ISO