Drážní kiosky - Elektrický ohřev výhybek EOV-TRAKCE

EOV TRAKCE.dwg

Použití
Ohřev výměn ohřívá pomocí topných tyčí kolejnicové pásy výhybek a tímto způsobem odstraňuje zamrzání výhybek v zimním období. Používá se jak na exponovaných hlavních tratích, kde je žádoucí zamezit zpoždění, tak na vedlejších tratích, na nichž je případná pomoc daleko. Tradiční způsob elektrického ohřevu výměn, používá oddělovací transformátory o příkonu 4,2 kVA umístěné v litinových skříních přímo u výhybky. Skříň EOV umožňuje soustředit přiměřený počet transformátorů do jediné skříně spolu s ovládacími a jistícími prvky.
Popis
Základem systému EOV-TRAKCE je skříň o rozměrech 1395 x 700 x 1870 mm vyrobená z materiálu Aluzink, která je opatřena nástřikem z disperzní omítkoviny. Rozváděč pro elektrický ohřev výměn je konstruován pro trvalý provoz ve venkovním prostředí. Prostor skříně je přístupný dveřmi jak zepředu tak i zezadu. Ve spodní části skříně je prostor pro zaústění venkovních kabelů, pro kabelové koncovky a uchycení kabelů. Skříň je pevnostně i rozměrově připravena pro montáž 12 transformátorů (dva typy 3,15 a 4,2 kVA). Ovládací část obsahuje stykač pro samostatné zapínání primárního vinutí transformátoru, sekundární vinutí jsou připojována na výstupní svorky rozváděče pomocí dvou stykačů tak, že 1 transformátor může střídavě vytápět dvě výměny. V případě, že příkon jedné topné soupravy nepřekročí 4,2 kVA lze plně osazenou skříní vytápět maximálně 24 výhybek. Dále jsou v rozváděči umístěny ovladače pro zapnutí ohřevu jednotlivých výměn. Ovládání ohřevu je možné jak místně, tak i dálkově. EOV pracuje v izolované soustavě (včetně topných tyčí) tzn., že nepotřebuje uzemnění kolejnicového pásu. Maximální doporučená vzdálenost výhybky od skříně EOV je 450 metrů.
EOV obdržel schválení pro provoz u ČD č. 53/99-DDC-014-E.