Partneři

AZ Elektrostav, a.s.

AZ Elektrostav, a.s.

Bobnická 2020, Nymburk 288 01
www.az-elektrostav.cz

Stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení od A do Z
Společnost AZ Elektrostav, a.s. se od data svého založení 4.6.1992 vypracovala v jednu z nejkomplexnějších a nejvýznamnějších elektromontážních firem v České republice s realizací mnoha významných zakázek i v zahraničí. Sortiment poskytovaných služeb byl postupně rozšiřován tak, aby firma naplnila své krédo realizovat stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení od A do Z, tedy od projektu, přes nákup potřebných komponent, vlastní realizaci staveb až po revize a údržbu zařízení. Pro zajištění pokrytí veškerých požadavků a služeb pro své zákazníky se stala firma AZ Elektrostav, a.s. 100% vlastníkem firem ELTRAF, a.s. a EMSL Liberec s.r.o., čímž významně rozšířila nabídku poskytovaných služeb nejen v energetice. Společnost klade důraz na kvalitu výroby s ohledem na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí, které jsou ve všech třech firmách zajišťovány a řízeny integrovaným systémem jakosti dle standardů norem ISO. Pro zlepšování kvality služeb a výrobků je ve všech třech firmách významně investováno do nových technologií, mechanizace a výrobních prostředků.
 • projekce elektrických a optotelekomunikačních zařízení
 • montáže, opravy, revize a údržba rozvoden, trafostanic, vrchních i kabelových elektrických rozvodů v napěťové hladině 0,4 až 400 kV
 • montáže, opravy, revize a servis průmyslových elektroinstalací v napěťové hladině 0,4 až 22 kV
 • montáže, opravy a údržba optotelekomunikačních zařízení (kombinovaných lan, zemních optokabelů, koncových zařízení atd.)
 • výroba rozváděčů NN a VN
 • měření a analýza elektrických veličin
 • výroba skříní pro měření elektrické energie
 • práškové lakování (nanášení termoreaktivních barev)
 • prodej elektromateriálu
 • opravy vozidel a mechanizace
 • silniční doprava a práce mechanizačními prostředky
EMSL Liberec, spol s.r.o.

EMSL Liberec, spol s.r.o.

Budyšínská 1294, Liberec 1 460 01
www.emsl.cz

Montáže, opravy, revize a údržba trafostanic
Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. byla založena 1.6.1995 a nyní je jednou z významných elektromontážních firem v České republice. Významnou předností firmy jsou dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti při realizaci mnoha zakázek pro tuzemské zákazníky. Hlavním předmětem činnosti jsou montáže elektroenergetických rozvodných zařízení elektrizační soustavy. Zajišťujeme rovněž údržbu a zprovoznění vrchních a kabelových elektrických rozvodů v napěťové hladině od 0,4 do 35kV. Máme zkušenosti a vybavení pro montáž kabelových armatur veškerých dostupných typů do 35 KV včetně. Jsme kdykoliv připraveni poskytnout odborné elektrotechnické poradenství. K dispozici máme veškerou potřebnou techniku pro uvedené činnosti, jako např. autojeřáby, montážní plošiny, traktory, nákladní vozidla, měřící přístroje, lisovací techniku apod.
 • montáže, opravy , revize a údržba trafostanic
 • montáže, opravy, revize a údržba vrchních a kabelových elektrických rozvodů v napěťové hladině od 0,4 do 35 kV včetně
 • montáže kabelových armatur všech dostupných typů do 35 kV včetně
 • elektrotechnické poradenství

Grant Consulting s.r.o.

Grant Consulting s.r.o. Technologický Park Běchovice
Podnikatelská 553, 190 11 Praha 9 - Běchovice
www.granty-dotace.cz