Kryty pro transformátory s litou izolací

Použití transformátorů

Olejové transformátory se v poslední době nahrazují transformátory s litou izolací (suché, ekologické). Jejich obrovskou výhodou je bezproblémový a ekologický provoz. Mohou se umístit prakticky všude tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu, vzniku požáru a nebo kde se netoleruje znečištění životního prostředí. To znamená hodí se zvláště do chráněných krajinných oblastí a do vnitřních prostorů. K přednostem těchto transformátorů oproti olejovým tedy patří: neohrožují životní prostředí, snadná instalace, bezpečný provoz (nevýbušnost, těžká zápalnost, samozhášivost) minimální údržba, vysoká zkratová odolnost vinutí, vysoká krátkodobá přetížitelnost. Umístění těchto transformátorů v krytu ELTRAF, a.s. splňuje stupeň krytí IP 31. Vývody na straně vysokého i nízkého napětí jsou standardně provedeny horem, je však možná řada dalších alternativ, např. přímé propojení sběrnicemi do rozváděče nízkého napětí. Zhotovujeme kryty vhodné jak do vnitřního, tak i do venkovního prostoru.

Popis transformátorů

ELTRAF, a.s. vyrábí kryty (KSTv, KSTu, TMC, EXW) na transformátory dodávané od většiny renomovaných výrobců. Velká část výroby krytů je realizována pro transformátory Trihal (France Transfo), které dodává na náš trh společnost Schneider Electric. Transformátory typu Trihal jsou trojfázové, s vinutím vakuově zalévaným v epoxidové pryskyřici smíchané s plnivem z oxidu hlinitého, který jim dal také obchodní jméno (trihydrated alumina). Jedná se především o distribuční transformátory výkonové řady 100 až 3150 kVA s napětím do 24 nebo 25 kV. V nabídce jsou však i výkonové transformátory Trihal do 15 MVA s napětím do 36 kV

Vinutí na straně nízkého napětí se vyrábí z hliníkové nebo měděné fólie. Tato technologie omezuje axiální namáhání při zkratu. Vrstvy jsou izolovány materiálem třídy F a vinutí jsou opatřena ochrannou vrstvou alkydové pryskyřice, což zaručuje výbornou odolnost proti agresivnímu průmyslovému prostředí a vynikající dielektrické vlastnosti. Vinutí na straně vysokého napětí je navinuto izolovaným hliníkovým nebo měděným drátem metodou vyvinutou a patentovanou firmou France Transfo. Díky lineárnímu gradientu napětí podél vinutí při použití této metody dochází k nízkému elektrickému namáhání mezi sousedními vodiči. Nejsou tedy nutné izolační přepážky mezi vodiči a pryskyřice může při lití rovnoměrně zatékat. Tento postup spojuje výborné elektrické vlastnosti s velmi nízkou úrovní částečných výbojů, která je standardně nižší než 10pC. Pryskyřice je před litím smíchána s aktivním práškovým pojivem složeným z oxidu křemičitého a hlinitého. Oxid křemičitý zlepšuje mechanickou pevnost a odvod tepla. Oxid hlinitý působí ve chvíli, kdy je transformátor vystaven ohni. Nejprve vytvoří reflexní štít, poté vytvoří bariéru vodní páry a současně udrží teplotu pod zápalným bodem, tím zajišťuje samozhášecí schopnost transformátorů Trihal.
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Kryty pro transformátory
Tabulka rozměrů
Tabulka rozměrů