Drážní kiosky - Traťové trafostanice TS8 - AZ

TS8-AZ.dwg

Použití
Kiosková aluzinková trafostanice typového označení TS 8 - AZ je určena pro napájení železničních zabezpečovacích zařízení z rozvodu 6kV, 50Hz resp. 75Hz. Trafostanice je použitelná na drahách s trakčními soustavami DC 1500V, DC 3000V a AC 25000V, 50Hz. Trafostanice je samostatné zařízení, které může současně plnit funkci rozpojovacího bodu 6kV a odběrného místa. Kiosková trafostanice je typizovaný výrobek s potřebným oplášťovaným prostorem pro osazení zařízení elektrotechnologie a konstruovaný pro venkovní instalaci na veřejně přístupných místech určených pro provozování drážní dopravy.
Popis
Plechový skelet z aluzinku je bezúdržbový s minimální životností 30 let. Skříň trafostanice je konstruována jako přízemní, uzavřený, jednoprostorový samonosný skelet s jediným elektrickým a požárním prostorem. Boční stěny jsou plné. Čelní dveřní strany s ventilačními otvory odpovídají krytí IP 43. Ve střední části skříně je na jedné straně plocha pro transformátory a ve stejné výši je z druhé strany umístěna vn část s výstrojí podle počtu a typu transformátorů. V dolní části skříně jsou umístěny odpojovače, držák kabelů vn a nn, hlavní zemnící sběrna a vývodní izolované šrouby pro připojení pláště kabelů. Střešní díl je ze stejného materiálu jako ostatní části skříně. Je však oddělitelný, šrouby spojený se skříní trafostanice. Střešní díl je proveden do spádu s hřebenem uprostřed, s přesahy a s okapničkami nad čelními dveřmi. Umožňuje odvětrání "labyrintem". Na vnitřní straně je natřen porézní barvou pohlcující vnitřní vlhkost. Na hřebenové části střešního dílu jsou čtyři závěsná oka pro manipulaci při nakládce a vykládce, která jsou dimenzována na 1,8 násobek celkové hmotnosti trafostanice (včetně elektrotechnologie). V jedné z bočních stěn jsou dvě zapuštěné skříňky s uzamykatelnými dvířky. Jedna ze skříněk je určena pro umístění rozvodnice nn, druhá pro ruční ovládání odpojovačů. Osazení rozvodnice nn se provádí jejím vsazením do horní skříňky na předem připravené otvory příslušných šroubů krytých umělohmotnými prvky tak, že vlastní rozvodnice má krytí dvojitou izolací. Základní provedení elektrovýzbroje je dáno počtem a výkony osazených transformátorů. Z toho vyplývá též počet vývodů a jejich jištění na straně nízkého napětí. Část vn je tvořena jedním jednofázovým suchým transformátorem 1,2kVA (variantně dvěmi jednofázovými transformátory 1,2kVA nebo jedním trojfázovým transformátorem výkonu 5kVA až 10kVA), třípólovými odpojovači a vn pojistkami. V části nn jsou umístěny vývody (včetně jištění) pro napájení zabezpečovacího zařízení. Do stanice je možno instalovat podstanici IZP-6-P indikující nadproudy s přenosem po kabelu vn do centrální jednotky IZP-6-C. Konstrukce trafostanice umožňuje snadnou montáž, výměnu a údržbu všech částí elektrovýzbroje.
Traťové trafostanici TS8 - AZ byly 1.1.2003 uděleny definitivní technické podmínky č. 103/2000 - DDC/014-E.

Technické parametry:

 • Napájecí napětí 6kV AC, 50Hz resp. 75Hz
 • Transformátory varianta A 1 x jednofázový 1,2kVA, 6000/230V
 • varianta B 2 x jednofázový 1,2kVA, 6000/230V
 • varianta C 1 x trojfázový 5kVA až 10kVA, 6000/400V
 • Výstupní napětí varianta A,B 230V AC / IT, 50/75 Hz
 • varianta C 400/230V + N AC / IT, 50Hz
 • Vnější rozměry 1096 mm (š) x 1496 mm (h) x 2147 mm (v)
 • Konstrukční materiál plech aluzink tloušťky 2 mm
 • Krytí skříně IP 43, po otevření dveří IP 20
 • Hmotnost (včetně elektrotechnologie) 700kg
 • Teplota okolí -25°C až +55°C
 • Minimální životnost skříně 30 let