Statické měniče pro ohřev výhybek TOV

Použití
Statický měnič je určený jako zdroj napětí 2 x 230V, 50Hz pro elektrický ohřev výhybek v železničních stanicích. Je napájen z trolejového vedení stejnosměrné proudové soustavy se jmenovitým napětím 3kV. Statický měnič je možné ovládat jak místně tak i dálkově.
Popis
Statický měnič tvoří samostatný konstrukční prvek. Vstupní filtr, vn střídač, řídící obvody i výstupní transformátor se nacházejí na jednom roště a tvoří jeden funkční blok. Svorkovnice pro přívod a odvod kabelů jsou přístupné z přední strany po otevření dveří skříně. Do prostorově oddělené části skříně se instaluje nn rozváděč, jehož součástí je spínací jednotka ohřevu, spínací a jistící přístroje vývodů jednotlivých topných obvodů. Přístup k nn rozváděči je možný po otevření dveří na zadní straně skříně.
Popis funkce
Statický měnič pro ohřev výhybek vytváří ze stejnosměrného napětí 3kV, přivedeného z troleje, sinusové napětí 2 x 230V, 50Hz galvanicky oddělené. Měnič je sestaven ze vstupního LC filtru, vn střídače, výkonového oddělovacího transformátoru s dvěmi sekundárními vinutími a výstupního filtru. Primární vinutí výkonového transformátoru je spínané vn střídačem tak, aby se na sekundárním vinutí získalo šířkově - impulsně modulované napětí. Filtrací tohoto napětí dostaneme na výstupních svorkách zdroje sinusové střídavé napětí 2 x 230V, 50Hz. Způsob generování sinusového napětí zaručuje, že se výstupní napětí nebude měnit při změnách velikosti a charakteru zatížení. Řídící, budící a signalizační obvody měniče jsou napájené ze samostatného přívodu jednofázového střídavého napětí 230V, 50Hz. Signalizační obvody umožňují dálkovou signalizaci chodu a poruch měniče.

Technické parametry

  • Napájecí napětí 3kV DC
  • Přepětí 16kV, 4ms
  • Jmenovitý výkon 60kW nebo 90kW
  • Výstupní napětí 2 x 230V, 50Hz
  • Jmenovitý výstupní proud 130A nebo 195A
  • Chlazení nucené vzduchem
  • Rozměry zdroje 1200 mm (š) x 1000 mm (h) x 1600 mm (v)
  • Celkové rozměry skříně 1742 mm (š) x 1742 mm (h) x 2280 mm (v)
  • Stupeň krytí skříně IP 43
  • Celková hmotnost 1450 kg

OHL-ŽS-1

Soubory ke stažení: OHL ZS 1.dwg, OHL ZS 1 - 3D.dwg

OHL-ŽS-BTS

Soubory ke stažení: OHL ŽS BTS.dwg, OHL ŽS BTS_3D.dwg

TOV 1x100

Soubory ke stažení: TOV 1x100.dwg

TOV 1x250

Soubory ke stažení: TOV 1x250.dwg

TOV-M 1x100

Soubory ke stažení: TOV-M 1x100.dwg

TOV-M1

Soubory ke stažení: TOV 1x250.dwg

TOV-Mb 1x100

Soubory ke stažení: TOV-Mb 1x100.dwg