Skříně pro distribučnírozváděče SVS-B, RST a BTS

Bts Bts-sf6 Rs-1 RST RST-650 SVS-B 2x s kabelovým zákrytem SVS-B 2x s podstavcem SVS-B s kabelovým zákrytem SVS-B s podstavcem

Skříně pro distribučnírozváděče RST-650

RST-650.dwg

Popis:
Skříně jsou vyrobeny z moderního materiálu - ALUZINKU, což je speciální legovaný, proti korozi velmi odolný plech. Skříně jsou opatřeny nátěrem fasádní strukturní barvou Rudicolor v odstínu dle přání zákazníka, popřípadě na přání zákazníka i práškovou termoreaktivní barvou. Skříně jsou vybaveny bezpečnostními tabulkami a samostatným zemnícím šroube, jednotlivé části jsou vzájemně vodivě spojeny.

RST-650
Tato typová skříň je určena pro zástavbu do příhradových trafostanic, nebo na konstrukci do jedno- či dvousloupových betonových trafostanic do jmenovitého výkonu 400 kVA (630A), s krytím IP43/20 nebo vyšším.
Skříň je přístupná z obou stran jednokřídlými uzamykatelnými dveřmi (na přání je vyráběno i jednostranné provedení, které vyžaduje zástavbu i jednostranného rozvaděče). Vyměnitelná střecha je vyráběna buď bez nebo s kabelovými průchody v počtu dle přání zákazníka. Pod skříní je umístěn zákrytový kabelový prostor pro vývody do kabelové sítě.

RST-650-P
Tento pilíř je určen pro usazení do terénu vedle trafostanic, nebo ve volném prostoru např. vedle výrobních hal, do jmenovitého výkonu 400 kVA (630A), s krytím IP43/20 nebo vyšším. Pilíř je přístupný z obou stran jednokřídlými uzamykatelnými dveřmi (na přání je vyráběno i jednostranné provedení, které vyžaduje zástavbu i jednostranného rozvaděče). Vyměnitelná střecha je vyráběna buď bez nebo s kabelovými průchody v počtu dle přání zákazníka. V dolní části pilíře je umístěn zákrytový kabelový prostor pro vývody do kabelové sítě.

RST-650-S
Tato skříň je určena pro usazení do klasických zděných trafostanic, do jmenovitého výkonu 400 kVA (630A), s krytím IP43/20 nebo vyšším.
Skříň je přístupná z jedné strany jednokřídlými replicas de relojes uzamykatelnými dveřmi (vyžaduje zástavbu i jednostranného rozvaděče). Vyměnitelná střechy je vyráběna buď bez nebo s kabelovými průchody v počtu dle přání zákazníka. V dolní části skříně je umístěn zákrytový kabelový prostor pro vývody do kabelové sítě.

prodaja stanova
pik
smrtovnice avaz