Skříně pro distribučnírozváděče SVS-B, RST a BTS

Bts Bts-sf6 Rs-1 RST RST-650 SVS-B 2x s kabelovým zákrytem SVS-B 2x s podstavcem SVS-B s kabelovým zákrytem SVS-B s podstavcem

Skříně pro distribučnírozváděče SVS-B s kabelovým zákrytem

SVS-B s kabelovým zákrytem.dwg

Popis:
Skříně jsou vyrobeny z nerezového plechu, tak aby byla zajištěna jejich mnohaletá korozní odolnost. Skříně jsou opatřeny nástřikem speciální barvou STO na nerezové plechy. Skříně jsou vybaveny bezpečnostními tabulkami a samostatným zemnícím šroubem, jednotlivé části jsou vzájemně vodivě spojeny.

SVS-B s kabelovým zákrytem
Tato typová skříň je určena pro zástavbu do příhradových trafostanic, nebo na konstrukci do jedno- či dvousloupových betonových trafostanic až do jmenovitého výkonu 630 kVA (1000A), s krytím IP43/20 nebo vyšším.
Skříň je přístupná z obou stran jednokřídlými uzamykatelnými dveřmi (na přání je vyráběno i jednostranné provedení, které vyžaduje zástavbu i jednostranného rozvaděče). Vyměnitelná střecha je vyráběna buď bez nebo s kabelovými průchody v počtu dle přání zákazníka. Pod skříní je umístěn zákrytový kabelový prostor pro vývody do kabelové sítě.

osmrtnice smrtovnice osmrtnicama ljubuški umrli ljubuški osmrtnice grude smrtovnice bihac umrli smrtovnice sarajevo